Union Ocel

ELEMENTY WYPALANE Z BLACH

ELEMENTY CIĘTE TERMICZNIE

Możliwości naszego centrum magazynowego i serwisowego grupy UnionOcel v Kopřivnici – Republika Czeska.

Autogen ESAB SUPRAREX SXE - P6000

Grubość blachy: 10 - 330 mm

Wymiar stołu: 4000 x 24 000 mm

Plazma ESAB SUPRAREX HD 4500 i PIERCE RUM 3500

Grubość blachy : 1,5 - 40 mm

Wymiar stołu : 3000 x 24 000 mm

Cięcie plazmowe 3D:

Przygotowanie krawędzi spawania od +45° do -45°

Krawędzie typu X, Y i K, max. do 40 mm cięcie prostopadłe, do 32 mm przy 45°

Laser LVD Impuls 12530/5 kW

Grubość blachy : 1,5 - 20 mm

Wymiar stołu : 3000 x 12 000 mmNorma wymiarowa 9013

Laser LVD

Grubość blachy : 1,5 – 20 mm

Wymiar stołu : 2500 x 6000 mm